Wel in je vel

Ons "Wel-in-je-vel" project draagt ongetwijfeld bij om onze kinderen om een positieve manier te leren samenleven
Vanuit onze begripsomschrijving rond pesten - pesten is voor ons met opzet langdurig en herhaaldelijk uitoefenen van negatief ( lichamelijk, psychisch ) handelen door één of meerdere personen tegen een weerloos slachtoffer - legden we drie duidelijke regels vast die niet kunnen op onze school :

- Trekken, duwen en slaan ( want vechten lost niets op, geweld maakt geen vrienden )
- Schelden, uitlachen, bedreigen, uitdagende gebaren ( want sommige woorden kunnen kwetsen )
- Beschadigen en stukmaken van andermans materiaal ( want vernielde en gebroken spullen zijn niet leuk )


Vanuit deze afspraken legden we een schoolcode vast :

- Wij lachen niemand uit
- Wij sluiten niemand uit
- vechten, schoppen, slaan kunnen niet op onze school
- wij zitten niet aan de spullen van een ander
- schelden, uitdagende gebaren kunnen niet op onze school

Deze afspraken hangen in alle klassen en gangen gevisualiseerd. Door de figuurtjes Dip, Dap en Dop
( " Dop geeft nogal eens een schop, Dip voelt zich sip, maar Dap helpt je rap" )
In elke klas hangt een klasbarometer waarop constant aangeduid staat in welke mate de leerlingen erin slagen om de afspraken na te leven. Sociale controle en groepsdynamiek moeten een streven naar de klasbarometer in de groene zone in de hand werken.

Naast duidelijke afspraken kiezen we ook nog voor extra ondersteunende initiatieven om pesten te helpen voorkomen. We investeren in spelmateriaal voor tijdens de speeltijden en moedigen het spel aan. In het lager waakt het rescueteam over het "wel-in-je-vel" gevoel op de speelplaats. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar nemen de taak op zich om een oogje in het zeil te houden. Ze proberen tijdens de speeltijd te bemiddelen bij kleine ruzies en bieden een aanmoedigend woord aan wie te vaak alleen staat. Is er toch nog een "Sip" op onze school staat de witte juf klaar om te helpen : Wie aan kant staat nemen we samen op in de groep, wie pest wordt aangepakt en opgevolgd. Ook via de witte brievenbus kan iedereen die zich "onwel" voelt bij haar terecht voor een opbeurende babbel. Goed onderwijs begint voor Ten Bos bij een school waar iedereen zich goed en geaccepteerd voelt, waar ieder respectvol omgaat met elkaar.